Polisa posagowa - co to?

Każdy z rodziców chciałby zapewnić swoim dzieciom „dobry finansowo” start w dorosłe życie oraz zabezpieczyć je finansowo w razie swojej śmierci. Jest to możliwe odkładając kilkaset złotych miesięcznie już od pierwszych dni życia dziecka. Wydaje się to sporą kwotą, nawet dla osób, które nie borykają się z brakiem środków finansowych. Alternatywą może okazać się polisa posagowa - oferta wielu towarzystw ubezpieczeniowych, którą interesuje się coraz więcej osób. Na czym to polega?

Polisa posagowa to produkt, którego założeniem jest gromadzenie środków finansowych dla dziecka. W zamian za comiesięczne składki, po czasie określonym w umowie, można spodziewać się wypłaty zgromadzonych środków na rzecz dziecka ubezpieczonego. Kwota świadczenia ustalana jest przy podpisaniu umowy - może być ustalona z góry lub też zależeć od wypracowanych zysków.

Polisę posagową mogą wykupić nie tylko rodzice, ale również dziadkowie czy wujkowie.

Polisa posagowa - najważniejsze zalety

Polisa posagowa posiada wiele walorów, które czynią to rozwiązanie niezwykle korzystnym. Przede wszystkim pozwala ona na gromadzenie oszczędności, mniejszym kosztem. Comiesięczna składka wcale nie musi być duża, a mimo wszystko uda się po ustalonym czasie uzyskać większą kwotę do wypłaty.

Kolejną zaletą jest fakt, iż polisa posagowa to nie tylko możliwość oszczędzania. Tego rodzaju produkt pełni również funkcję ochronną. Na wypadek śmierci rodziców (lub tylko jednego z nich) dziecko uzyskuje rentę, której wysokość zostaje ustalona w umowie. Dzięki temu pociecha może dużo łatwiej wejść w dorosłe życie z pewnym zabezpieczeniem finansowym.

W poczet walorów polisy posagowej można również zaliczyć brak konieczności dzielenia się „zyskiem” z Urzędem Skarbowym. Polisa posagowa nie jest bowiem obarczona 19-procentowym podatkiem od zysków kapitałowych, tzw. podatkiem Belki.

Polisa posagowa ma też swoje minusy

Najważniejszym z nich jest to, że w sytuacji wypłaty pieniędzy innej niż śmierć rodziców, zyski wcale nie muszą być takie wysokie. Wynika to z faktu, że towarzystwa ubezpieczeniowe znaczną część składki przeznaczają na pokrycie swojego ryzyka, jaką jest śmierć rodziców. W efekcie kwota do wypłaty może być niewiele wyższa niż suma opłaconych składek.

Na co zwracać uwagę podczas zawierania umowy?

Przede wszystkim należy zapoznać się z ofertą kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Ze względu na istnienie konkurencji, możliwe jest pojawienie się ofert specjalnych - promocyjnych, które będą korzystniejsze.

Wybierając ubezpieczyciela, warto zwrócić uwagę głównie na to, jaką część składki zajmuje ochrona, a jaki procent przeznaczany jest na cele inwestycyjne. Im więcej środków idzie na ochronę, tym mniejszy zgromadzony kapitał. Wówczas, gdy do wypłaty pieniędzy dojdzie z powodów innych niż z powodu zdarzenia objętego ochroną, dziecko otrzyma niewiele wyższą kwotę niż suma wpłaconych składek.

Dobrze jest także zwrócić uwagę na czas trwania umowy. Najczęściej wynosi ona od 5 do 25 lat. Nie zawsze maksymalny czas jej trwania będzie korzystny. Warto bowiem wziąć pod uwagę fakt, że co jakiś czas na rynku pojawiają się bardziej atrakcyjne oferty, z których będzie można skorzystać.